Anunt declarare fose septice

                                                       ANUNȚ

 

Persoanele fizice sau juridice, care dețin un sistem individual adecvat de epurare/ colectare (o fosă septică) au obligația de a se înscrie, în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate, existent la nivelul Primăriei Comunei Neaua.

Formularul din atașament completat în funcție de tipul de sistem de colectare sau epurare pe care îl dețineți, se depune la registratura primăriei Comunei Neaua sau pe adresa de mail neaua@cjmures.ro.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022, proprietarii de fose septice au obligația de înscriere în Registru „în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate”.

În cazul celor care aveau o fosă septică sau o stație proprie de epurare la data aprobării hotărârii, termenul de înscriere în registru este de 180 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ.

În conformitate cu respectiva hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei. PERSOANA DE CONTACT: Consilier Orban Kriszta Barbara