Anunț privind consultarea populației asupra propunerilor preliminare - Plan Urbanistic General al Comunei Neaua, Județul Mureș

COMUNA NEAUA, JUDEȚUL MUREȘ

 

  Data anunţului: 27 februarie 2023

 

                     CONSULTARE ASUPRA

                PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI NEAUA,                         

                         JUDEȚUL MUREȘ

 

Iniţiator: Comuna Neaua, Județul Mureș

 

  Elaborator: S.C. Eco Maps S.R.L.

                        PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII

asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Comunei Neaua, Județul Mureș (sala de ședință), situat în Comuna Neaua, sat Neaua, nr. 15, Județul Mureș în perioada. 27. februarie 2023 – 14. aprilie 2023,  între orele: 08:00 – 16:00

         PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA DEZBATEREA PUBLICĂ CU PRIVIRE LA PROPUNERI, ORGANIZATĂ ÎN DATA DE 21 MARTIE 2023, CU ÎNCEPERE DE LA ORA 09:00 CU O DURATĂ DE O (1) ORĂ, ÎN SALA DE ȘEDINȚĂ AL PRIMĂRIEI COMUNEI NEAUA, SITUAT ÎN COMUNA NEAUA, SAT NEAUA, NR. 15, JUDEȚUL MUREȘ

              Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la propunerea  de dezvoltare a Comunei Neaua, utilizând și chestionarul al cărui model este anexat prezentei și care se poate obține de la sediul Primăriei Comunei Neaua, la cerere, de la domnul Ozsvath Peter Albert. Chestionarul completat se poate depune personal la sediul Primăriei Comunei Neaua, Județul Mureș, poate fi expediat prin poștă la adresa: Primăria Comunei Neaua, Județul Mureș, Comuna Neaua, sat Neaua, nr. 15, Județul Mureș sau poate fi transmis prin poștă electronică, respectiv prin e-mail la adresa neaua@cjmures.ro.

          Răspunsul la observaţiile transmise va fi prin publicarea pe propria pagină de internet a observaţiilor şi sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare şi a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice, prin poștă și/sau prin poștă electornică.

  

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului:
 
Ozsvath Peter Albert
 
Adresa: Comuna Neaua, sat Neaua, nr. 15, Județul Mureș  (sediul Primăriei Comunei Neaua)

 Telefon: 0265585112

 E – mail: neaua@cjmures.ro